پیت بول – آرماندو کریستیان پرز

شکست برای پیت بول بوجود آورنده موفقیت بوده است و او در سخنرانی با تونی رابینز از خطای اشتباه نکردن سخن میگوید.

پیت بول دارنده جایزه GRAMMY بعنوان ستاره بین المللی، مدافع آموزش، کارآفرین در حوزه کسب و کار، سخنران انگیزشی، خواستار ساختار شکنی در سطح جهانی است. او با جوایز بیشمار شامل دهها جایزه بین المللی، صدها گواهینامه طلایی و پلاتینیوم، فروش بیش از 80 میلیون و بیش از 15 میلیارد بازدید، یکی از تاثیرگذارترین افراد تاریخ موسیقی است که بعنوان مرجع سنجش ایجاد تغییر پایدار شناخته میشود.

همه چیز به زاویه دید شما بستگی دارد…. باختی نیست همه چیز فقط آموزش است، شکستی وجود ندارد همه چیز تنها فرصت است، مشکلی وجود ندارد همه چیز راه حل است.

فهرست