خدمات آموزشی و برگزاری همایش

خدمات آموزشی و برگزاری همایش و سمینارهای تخصصی و انگیزشی

  • طراحی و برگزاری همایش‌­ها، سمینارها و کارگاه‌های آموزشی در حوزه کسب و کار و توسعه فردی
  • ارائه خدمات برگزاری همایش‌ها، سمینارها و نمایشگاه‌ها به سازمان‌ها و  موسسات دولتی و شرکت‌های خصوصی به صورت قراردادی
  • برگزاری تورهای آموزشی به کنفرانس‌ها، سمینارها و نمایشگاه‌های خارجی در صنایع مختلف
  • طراحی و برگزاری تورهای آموزشی در حوزه کسب و کار و توسعه فردی همچنین دوره آموزشی اختصاصی صنعت ریتیل
  • چاپ و انتشار مجلات آموزشی و ایجاد منابع اطلاعاتی آموزشی اعم از هفته‌نامه و ماه‎‌نامه در فضای آنالوگ و دیجیتال در حوزه کسب و کار و توسعه فردی با قابلیت اجرا برای مشتریان در صنایع مختلف
  • جستجو و ثبت فرصت‌های برگزاری دوره‌های آموزشی اعم از سمینار، کارگاه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف
فهرست