جی شتی

جی باور دارد که وقتی کسی برای وجود شما جشن نمیگیرد، بیاموزید که خودتان اینکار را انجام دهید. وقتی هیچ کس دیگری از شما تعریف نمیکند، خودتان تعریف کنید. به دیگران ربطی ندارد که بخواهند شما را تشویق کند، این به خودتان بستگی دارد. تشویق باید از درونتان تراوش کند.

ماموریت جی ترویج خرد بی انتهای جهان بصورت قابل دسترسی، مرتبط و قابل تمرین است. او بیش از 400 ویدیو ساخته است که بالغ بر 7 میلیارد بازدید داشته، و مجری پادکست ‘On Purpose” که برنامه شماره 1 سلامت و تندرستی در جهان است میباشد. وی با افراد زیادی بعنوان مهمان از جمله، کوبی براینت، جدا پینک اسمیت، راسل برند، نواک جوکوویک، کلویی کاردشیان، و ری دالیو مصاحبه کرده است. اسپاتی فای او را پادکست شماره 1 هند می نامد.

من میخواهم که همیشه و هر روز با جی باشم. جی باور نکردنی است.

الن دی جنرس

فهرست